Právne upozornenie

Myslite globálne, konajte lokálne a ľahko rozšírte svoje podnikanie na nové trhy.

Nezávisle od práv a povinností, ktoré zmluvne preberá každý klient, sa používateľ služby zaväzuje používať stránku v súlade so zákonom, nepoužívať ju na iné účely, než na ktoré je určená, a vyhýbať sa akémukoľvek konaniu, ktoré by mohlo zabrániť jej bežnému používaniu. Stránka sa v žiadnom prípade nesmie používať na poškodenie práv a záujmov tretích strán alebo spoločnosti DATALYSE GROUP LTD, ani na vykonávanie nezákonných činností alebo činností v rozpore s trhovými alebo sociálno-ekonomickými predpismi. Používateľ sa zdrží získavania údajov alebo informácií prostredníctvom postupov alebo aplikácií odlišných od tých, ktoré sú povolené a poskytované touto webovou stránkou.Spoločnosť DATALYSE GROUP LTD si vyhradzuje právo zrušiť alebo pozastaviť poskytovanie služieb tým používateľom, ktorí nedodržiavajú niektoré z pravidiel používania uvedených v tomto dokumente alebo akékoľvek iné, ktoré by sa mohli považovať za podobné. Používateľ berie na vedomie, že spoločnosť DATALYSE GROUP LTD nie je zodpovedná za obsah alebo informácie tretích strán, ktoré by sa mohli objaviť na jej webovej stránke, ani za prípadné prerušenie ponúkaných služieb z technických príčin alebo z dôvodov vyššej moci. Spoločnosť DATALYSE GROUP LTD nemôže zaručiť súkromie a bezpečnosť pri používaní stránky, ani zabrániť tomu, aby neoprávnené tretie strany poznali vlastnosti a/alebo okolnosti používania stránky používateľmi. Spoločnosť DATALYSE GROUP LTD nemôže kontrolovať ani zaručiť neprítomnosť počítačových vírusov alebo iných nežiaducich prvkov, ktoré môžu prostredníctvom stránky spôsobiť zmeny alebo poruchy v hardvérových alebo softvérových systémoch používateľov, pričom je vylúčená akákoľvek zodpovednosť za škody, ktoré by mohli byť z tohto dôvodu spôsobené. Stránka môže pri prehliadaní webu používať súbory cookie a systém môže po registrácii rozpoznať prehliadače používané na prístup na stránku. V každom prípade má používateľ možnosť zabrániť inštalácii súborov cookie na svoj pevný disk. V prípade, že Používateľ je Klientom jednej alebo viacerých Služieb poskytovaných spoločnosťou DATALYSE GROUP LTD, Používateľ oprávňuje spoločnosť DATALYSE GROUP LTD uviesť na webovej stránke, že Používateľ je Klientom Služieb poskytovaných spoločnosťou DATALYSE GROUP LTD a zverejniť na webovej stránke výsledky a informácie získané vo vzťahu k Používateľovi prostredníctvom Služieb poskytovaných spoločnosťou DATALYSE GROUP LTD. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania stránky pošlite e-mail na adresu: [email protected] V súlade s ustanoveniami článku 10 zákona 34/2002 z 11. júla 2002 o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode sú všetky potrebné informácie o správcovi webovej stránky uvedené nižšie: - Názov spoločnosti: Datalyse Group Ltd ("Datalyse") - Sídlo: Office 5, Portland House 3rd Floor, West, 113-116 Bute St, Cardiff CF10 5EQ, Spojené kráľovstvo - Spojené kráľovstvo Číslo spoločnosti 11460587 - E-mailová adresa: [email protected]

Ste pripravení?

Vytvorte si teraz svoje konto Datalyse
Ďakujeme! Váš príspevok bol prijatý!
Ups! Pri odosielaní formulára sa niečo pokazilo.
Začnite v 3 jednoduchých krokoch
Bez trvalosti
;